(1)
Slavić, Šime; Zanchi, Željka. O VISU MOJ: O VIS, MY NATIVE ISLAND. Trans. Marit. Sci. 2022, 11.