[1]
Šime Slavić and Željka Zanchi, “O VISU MOJ: O VIS, MY NATIVE ISLAND”, Trans. Marit. Sci., vol. 11, no. 2, Oct. 2022.